Služby

Společnost provádí realizaci stavebních zakázek od zprostředkování, vypracování dokumentace, realizace staveb až po kolaudaci stavby. Kvalita služeb je založena na smluvních vztazích, kde žádná strana ze zainteresovaných stran není zvýhodněna. Naše společnost se zavazuje k tvrdým sankčním postihům v případě nedodržení termínu dokončení staveb (akcí) a kvalit odvedené práce.

Firma Koloc provozuje:

 • Stavební práce
 • Zemní práce
 • Výstavbu inženýrských sítí
 • Autodopravu
 • Jeřábové práce
 • Demolice - Recyklace
 • Nadměrnou přepravu

ZEMNÍ PRÁCE

Image

Image

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Image​​

Image​​

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Image​​​​

Image​​​​

NADMĚRNÉ NÁKLADY

Image

Image


DOPRAVNÍ STAVBY

Image​​​

Image​​​

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Image​​​

Image​​​

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

Image

Image

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE

Image​​​

Image​​​

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Image​​

Image​​

DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ

Image

Image

Formou subdodávek řešíme:

 • Živičné komunikace
 • Železobetonové skelety
 • Sadové úpravy
 • Vzduchotechnická zařízení
 • Tepelná čerpadla
 • Kamenivo
 • Stavební materiály

Zajištění stavby

Přípravář staveb provede výběr firem na dodávku speciálních prací a výrobků. Na základě výběrového řízení jsou vybráni jednotliví subdodavatelé. Stejným způsobem je vybírána firma zajišťující projektové práce. Poté jsou jednotlivé cenové nabídky projednány s investorem, který rozhodne o záměru stavbu realizovat za daných podmínek.

Po kladném rozhodnutí dostává veškeré potřebné podklady pro stavbu stavbyvedoucí, který zajišťuje plynulé zásobování stavby (lidmi, materiálem) dle předepsaného POV (projekt organizace výstavby) a harmonogramu stavby.

Veškeré subdodavatelské smlouvy zajišťuje hlavní stavbyvedoucí.

Společnost dlouhodobě spolupracuje s:

Instav BAU betonové stavby
Dálniční stavby Praha zajištění mechanizace
Skanska a.s. zajištění mechanizace
Elektro Opatrný elektrorozvody
Veduta  stavba halových prostor
Ce Plast s.r.o. dodávka materiálu pro vodovody a kanalizace
Eurovia dodávky surovin