Služby

Společnost provádí realizaci stavebních zakázek od zprostředkování, vypracování dokumentace, realizace staveb až po kolaudaci stavby. Kvalita služeb je založena na smluvních vztazích, kde žádná strana ze zainteresovaných stran není zvýhodněna. Naše společnost se zavazuje k tvrdým sankčním postihům v případě nedodržení termínu dokončení staveb (akcí) a kvalit odvedené práce.

ZEMNÍ PRÁCE

Image

Image

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Image

Image

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE

Image

Image

DOPRAVNÍ STAVBY

Image

Image

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

Image

Image

DEMOLIČNÍ PRÁCE

Image

Image

NÁKLADNÍ DOPRAVA

Image​​

Image​​

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Image

Image

DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ

Image

Image

NADMĚRNÉ NÁKLADY

Image

Image

Firma Koloc provozuje:

  • vlastní výrobu stavebních prací
  • výrobu zemních prací
  • výstavbu inženýrských sítí
  • autodopravu

Zajištění stavby

Přípravář staveb provede výběr firem na dodávku speciálních prací a výrobků. Na základě výběrového řízení jsou vybráni jednotliví subdodavatelé. Stejným způsobem je vybírána firma zajišťující projektové práce. Poté jsou jednotlivé cenové nabídky projednány s investorem, který rozhodne o záměru stavbu realizovat za daných podmínek.

Po kladném rozhodnutí dostává veškeré potřebné podklady pro stavbu stavbyvedoucí, který zajišťuje plynulé zásobování stavby (lidmi, materiálem) dle předepsaného POV (projekt organizace výstavby) a harmonogramu stavby.

Veškeré subdodavatelské smlouvy zajišťuje hlavní stavbyvedoucí.

Formou subdodávek řešíme:

  • živičné komunikace, železobetonové skelety
  • sadové úpravy
  • vzduchotechnická zařízení
  • tesařské práce, elektroinstalační práce, výtahy

Společnost dlouhodobě spolupracuje s:

Instav BAU betonové stavby
Dálniční stavby Praha zajištění mechanizace
Skanska a.s. zajištění mechanizace
Elektro Opatrný elektrorozvody
Mobest stavba meziskladů
Ce Plast s.r.o. dodávka materiálu pro vodovody a kanalizace
Eurovia dodávky surovin