O nás

Založení společnosti

Firma byla založena v roce 1992. Svou podnikatelskou dráhu zahájila pracemi v oblasti a vrtání studní a vrtacími pracemi v těžebních a stavebních oborech. 
V roce 1992 rozšířila svoji činnost o drobné stavby a zemní práce malého rozsahu. V následujících letech firma spolupracovala s renomovanými společnostmi a byla hlavním subdodavatelem firmy Vrtací práce a REBAC spol. s r.o. Dále firma oslovila svojí pružností úřady od místních až po krajské včetně Magistrátu hlavního města Prahy.


Realizace zakázek

Zakázky většího rozsahu dokáže firma zajistit na základě mnoha prověřených obchodních vztahů s renomovanými obchodními a stavebními společnostmi.

Z přehledu realizovaných staveb firmy je zřejmé, že firma se soustředí na stavby komunikací občanské infrastruktury, demolice, recyklace, nákladní dopravu, nadměrnou přepravu a jeřábové práce.

Vzhledem k potřebám investorů rozšířila firma svoji činnost o demolice a recyklace